Instrukcja obsługi systemu Joomla! 1.5

Przedstawiona instrukcja dotyczy systemu CMS Joomla! wersji 1.5.

System ten umożliwia użytkownikowi samodzielne edytowanie i dodawanie treści na swojej stronie internetowej po uprzednim zalogowaniu.

Jeśli znalezione tutaj materiały uznasz za niewystarczające, odwiedź proszę Bibliotekę Polskiej Dokumentacji Joomla!

1) Logowanie

Aby zalogować się do panelu administracynego otwieramy przeglądarkę internetową i wpisujemy adres naszej strony dopisując do niego na końcu „/administrator”, czyli np. www.asm.pl/administrator

 

W polu login i hasło wpisujemy dane otrzymane od twórcy strony lub głównego administratora.

2) Panel zaplecza

Po zalogowaniu widzimy panel zaplecza, który wygląda następująco:
1
(rys.1 – panel zaplecza)
W zależności od naszych uprawnień możemy mieć ograniczony dostęp do pewnych funkcji witryny, przez co niektóre ikony nie będą wyświetlane.

 

Z tego miejsca możemy przejść bezpośrednio do wymienionych działów przez kliknięcie na duże ikony, lub przez najechanie myszą na menu poziome i wybranie szczegółowej opcji, np. konkretnego menu, które chcemy edytować.
2
(rys.2 – wybieranie opcji szczegółowej „Menu -> User Menu”)

 

3) Artykuły

3.1) Sekcje i kategorie

Artykuły w Joomli podzielone są na Sekcje, w których znajdują się Kategorie. Oba działy można dodawać, edytować lub usuwać, pod warunkiem, że są puste. W tym przykładzie pokażemy jak utworzyć Sekcję, w niej Kategorię, a w niej artykuł.

Zaczynamy od Sekcji. Wybieramy z menu głównego „Artykuły -> Sekcje” jak na rysunku:
3
(rys.3 – wybieranie opcji „Artykuły -> Sekcje”)

Po prawej stronie strony klikamy na przycisk „Utwórz”
4
(rys.4 – przycisk „Utwórz”)

Następnie wpisujemy Tytuł, np. Artykuły i klikamy na przycisk „Zapisz” znajdujący się w tej częći, gdzie poprzednio był przycisk „Utwórz”.

Przechodzimy do utworzenia Katerogii– w tym celu wybieramy opcję „Artykuły -> Kategorie” z menu głównego, i klikamy na przycisk „Utwórz”, analogicznie jak w przypadku Sekcji. Tutaj tak samo wpisujemy tytuł, np.”Ogólne”, ale ważne jest, żeby wybrać z listy rozwijanej Sekcję, w której chcemy, żeby nasza Kategoria się znalazła.
5
(rys.5 – umieszczanie Kategorii w Sekcji)

Po kliknięciu przycisku „Zapisz” z prawej części witryny możemy przejść dalej.

 

3.2) Dodawanie artykułu

Mamy utworzoną Sekcję „Artykuły” a wniej Kategorię „Ogólne”, w której umieścimy artykuł.

Z menu głównego wybieramy „Artykuły -> Artykuły – wszystkie”. Analogicznie jak przy Sekcjach i Kategoriach klkamy na przycisk „Utwórz” (zob. rys.44).

W naszym przykładzie korzystamy z edytora JCE:
6
(rys.6 – dodawanie artykułu)