ecir.pl

wykonanie: asm.pl

Strona projektu ECIR

 

„Projekt o tytule: „Stworzenie e-usługi z zakresu doradztwa cross – compliance”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013., oś Priorytetowa 8.: Społeczeństwo informacyjne- zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Projekt realizowany jest na terenie całego województwa warmińsko – mazurskiego.”