twojaperspektywa.pl

Rebranding strony twojaperspektywa.pl

 

Projekt oraz wdrożenie nowego szablonu WordPress wykonanego z okazji zastąpienia marki TP przez Orange.